Publicado: 18 de Noviembre de 2016

S.A.T Muñoz  precisa tècnic d' electrodomèstis amb experiència .

Els interessats es poden posar en contacte passant per l' adreça : 

Av/ Frances Macià i Llussà  nº 263 
Granollers